Pretvarač temperature

...
...

Kelvin
274,15
Celzijusa
1
Fahrenheit
33,8
Reaumur
0,8
Rankine
493,47
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.