Pretvarač molarne mase

...
...

Jedinice molarne mase

Gram po molu
1,01
Kilogram po molu
1,01×10-3

Standardna atomska težina

Vodik
1
Kiseonik
0,06
Sumpor
0,03
Hlor
0,03
Gvožđe
0,02

Molekularna masa

Molekul vodonika
0,5
Molekul vode
0,06
Stona sol (natrijum hlorid)
0,02
Molekul hlora
0,01
Molekul sumpora
3,93×10-3
Stolni šećer (saharoza)
2,94×10-3
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.