Pretvarač širine pojasa

...
...

U sekundi

Bit u sekundi (bit / s)
1000000
Kilobit u sekundi (kbit / s)
1000
Megabit u sekundi (Mbit / s)
1
Gigabit u sekundi (Gbit / s)
10-3
Terabit u sekundi (Tbit / s)
10-6
Kibibit u sekundi (Kibit / s)
976,56
Mebibit u sekundi (Mibit / s)
0,95
Gibibit u sekundi (Gibit / s)
9,31×10-4
Tebibit u sekundi (Tibit / s)
9,09×10-7
Bajt u sekundi (B / s)
125000
Kilobajt u sekundi (kB / s)
125
Megabajt u sekundi (MB / s)
0,13
Gigabajt u sekundi (GB / s)
1,25×10-4
Terabajt u sekundi (TB / s)
1,25×10-7
Kibibajta u sekundi (KiB / s)
122,07
Mebibajta u sekundi (MiB / s)
0,12
Gibibajt u sekundi (GiB / s)
1,16×10-4
Tebibajta u sekundi (TiB / s)
1,14×10-7

Na sat

Bit na sat
3600000000
Kilobit na sat
3600000
Megabit na sat
3600
Gigabit na sat
3,6
Terabit po satu
3,6×10-3
Kibibit na sat
3515625
Mebibit na sat
3433,23
Gibibit na sat
3,35
Tebibit na sat
3,27×10-3
Bajt na sat
450000000
Kilobajt na sat
450000
Megabajt na sat
450
Gigabajt na sat
0,45
Terabajt na sat
4,5×10-4
Kibibajta na sat
439453,13
Mebibajt na sat
429,15
Gibibyte na sat
0,42
Tebibajta na sat
4,09×10-4

Po danu

Malo po danu
86400000000
Kilobit dnevno
86400000
Megabit dnevno
86400
Gigabit po danu
86,4
Terabit po danu
0,09
Kibibit dnevno
84375000
Mebibit po danu
82397,46
Gibibit po danu
80,47
Tebibit po danu
0,08
Bajt po danu
10800000000
Kilobajt dnevno
10800000
Megabajt dnevno
10800
Gigabajt po danu
10,8
Terabajta dnevno
0,01
Kibibajta dnevno
10546875
Mebibajta po danu
10299,68
Gibibyte po danu
10,06
Tebibajta po danu
0,01
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.