Dinamički pretvarač viskoznosti

...
...

Pascal-drugi
1
Poise
10
Centipoise
1000
Kilogram po metru sekunde
1
Gram po centimetru sekunde
10
Njutna sekunde po kvadratnom metru
1

Funta sile sekunde po kvadratnom inču
1,45×10-4
Funta sile po kvadratnom metru
0,02
Kilometara po stopi u sekundi
0,67
Funta po satu stope
2419,09
Puž po metru sekunde
0,02
Poundal sekunda po kvadratnom metru
0,1
Dyne drugi po kvadratnom centimetru
10
Klikom na vrijednost podataka sa desne strane automatski će se kopirati podaci.